Gemeenschappelijk wonen

Gemeenschappelijk wonen (vooral bekend als 'cohousing') is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samengeleefd wordt tussen bewoners uit verschillende gezinnen.

Naargelang de graad van gemeenschappelijkheid, de grootte van de gemeenschap, de aard van de doelgroep, de juridische structuur, de duurzaamheid van het engagement en eventueel bijzondere accenten (ecologisch, spiritueel, woon-werk, zorgaanbod...) onderscheiden we verschillende types van gemeenschappelijk wonen:

  • cohousing: cohousing en co-wonen
  • woningen ‘onder één dak’: gemeenschapshuis, kangoeroewonen (2 generaties/gezinnen onder één dak), woongroep of leefgemeenschap

Cohousing en co-wonen

Hier gaat het over verschillende privéwoningen die tot één woonproject behoren. Naast de privéwoningen heeft het woonproject ook één of meerdere gemeenschappelijke voorzieningen: keuken, feestzaal, kelder, tuin, speelkamer, washok, fietsstalling, atelier, multifunctionele ruimte…

Cohousing lijkt sterk op co-wonen, al is er bij cohousing een keuken/eetzaal op gemeenschapsniveau waar bewoners minstens enkele keren per week (soms dagelijks) de kans krijgen om samen te eten. Bij co-wonen is de gedeelde ruimte beperkter.

Enkele Brusselse voorbeelden

Onder één dak

In tegenstelling tot cohousingprojecten, waarbij verschillende units zich op één terrein verenigen, hebben we het bij ‘onder één dak’ over :

  • gemeenschapshuizen: gedeeld door studenten of jong-werkenden. Privé hebben ze meestal een slaapkamer, de rest van het huis wordt gemeenschappelijk gebruikt.
  • woongroepen: meer privéruimte dan in een gemeenschapshuis. Het is meestal duurzamer dan een gemeenschapshuis omwille van de inwoners die al wat ouder zijn (ook senioren).
  • leefgemeenschappen: duurzamer karakter en een grotere mate van gemeenschappelijkheid. Het huishouden wordt voor het grootste deel gemeenschappelijk georganiseerd. Er is meestal een zekere ideologische factor die de bewoners bindt: religie, ecologie, solidariteit...

Enkele Brusselse voorbeelden

Meer informatie en advies over gemeenschappelijk wonen?

Samenhuizen vzw wil gemeenschappelijk wonen bekender maken en ondersteunen. Dat doen ze door:

  • informatie ter beschikking te stellen aan belangstellenden en initiatiefgroepen;
  • de belangen van projecten te verdedigen;
  • bijdragen te leveren aan de beleidsontwikkeling op het gebied van huisvesting;
  • informatie- en ervaringsuitwisseling tussen de projecten van gemeenschappelijk wonen mogelijk te maken en te bevorderen.

www.samenhuizen.be
info@samenhuizen.be

Samenhuizen Academy- lessenreeks over cohousing in de praktijk

Denkt u aan cohousing? Of zit u al bij een initiatiefgroep? Wilt u als professional leren van ervaringsdeskundigen en experts? Schrijf u in voor de Samenhuizen Academy om de slaagkansen van uw project te maximaliseren. U komt er alles te weten over de technische kant van samenhuizen: juridische structuren, de nodige centen en documenten. Maar ook de menselijke kant van samenhuizen komt aan bod: hoe u het groepsgewijs aanpakt, beslissingen neemt en tot een gedragen project komt.

Meer informatie over de lesinhoud, locaties, prijzen enzovoort op samenhuizen.be.

Samenhuizendag in mei

In het derde weekend van mei organiseert Samenhuizen vzw de Samenhuizendag, een 2-daags evenement waarbij bestaande en opstartende woongemeenschappen hun deuren openstellen voor het brede publiek. Deze dagen zijn een uitgelezen kans om eens sfeer op te snuiven in gemeenschappen, te kijken hoe zij dingen aanpakken en ervaringen uit te wisselen. 

Meer informatie vanaf april op samenhuizen.be

Wilt u samen huren?

Deelt u een huis of een appartement? Denk er dan aan om een medehuurpact aan het huurcontract toe te voegen. Dat bevat de gemeenschappelijke leefregels voor de huurders onderling.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving rond medehuren.