Kopen bij de overheid

Citydev.brussels

Citydev.brussels (de vroegere GOMB) brengt betaalbare nieuwbouw- of gerenoveerde woningen (meestal appartementen) op de markt voor alleenstaanden en gezinnen met een middelgroot inkomen. 

Dat doet ze aan zeer interessante prijzen. Dankzij subsidies van het Gewest ligt de verkoopprijs een pak onder de prijs die u op de privémarkt betaalt. Volgens schattingen zijn de woningen gemiddeld 25 à 30 % goedkoper dan de woningen op de privémarkt.

Voorwaarden

Kandidaat-kopers moeten aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. De belangrijkste zijn:

 • Minstens 18 jaar zijn.
 • U of uw echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner mag geen andere woning bezitten of in vruchtgebruik hebben.
 • In België onderworpen zijn aan de personenbelasting.
 • Binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels zijn hoofdverblijfplaats in het aangekochte goed vestigen en er minstens 20 jaar blijven wonen.
 • U kunt uw woning onder bepaalde voorwaarden verhuren nadat u ze minstens 60 maanden zelf bewoond hebt en daarvoor van Citydev het akkoord hebt verkregen op basis van een schriftelijk, door uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd verzoek. De raad van bestuur van Citydev beslist of uw verhuuraanvraag al dan niet aanvaard wordt.
 • U kunt uw woning onder bepaalde voorwaarden doorverkopen nadat u daarvoor een volledig dossier met gegronde redenen ingediend hebt. Citydev heeft 60 dagen de tijd om na te gaan of het dossier conform is en om te beslissen of ze hun voorkooprecht uitoefenen.
 • Het maximumgezinsinkomen mag (bedragen geldig op 31.12.2021) niet hoger liggen dan: 
  • 61.877 euro (0 personen ten laste)
  • 66.877 euro (1 persoon ten laste)
  • 71.877 euro (2 personen ten laste)
  • + 5000 euro (per bijkomend persoon ten laste)

Het gezinsinkomen wordt bepaald op basis van de helft van het laagste inkomen en het volledig inkomen van de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner met het hoogste inkomen.

Schrijf u in op de lijst met kandidaat-kopers

Om een woning te kunnen kopen, moet u zich eerst inschrijven in het register van kandidaat-kopers. Dat duurt slechts enkele minuten en kan via de website van de citydev.brussels.

Meer informatie

www.citydev.brussels
renocom@citydev.brussels
02 422 51 11
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

© Urban Platform

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Woningfonds renoveert en/of bouwt woningen die nadien te koop worden aangeboden. Daarnaast kent het Woningfonds voordelige hypothecaire kredieten toe aan gezinnen met een middelgroot of laag inkomen.   

Net als bij Citydev moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze voordelen te genieten.  
Voorwaarden voor zowel woningen als hypothecaire kredieten bij het Woningfonds: 

 • U woont in België. 

 • U bent geen eigenaar van een andere woning in België of in het buitenland. 

 • U koopt een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 • Uw gezin moet de woning volledig bewonen.

Daarnaast wordt er rekening gehouden met:  

 • Het netto belastbaar gezinsinkomen (zie uw belastingaangifte) mag maximaal 66.942 euro bedragen voor een alleenstaande en 95.200 euro voor een gezin met 2 inkomens en twee kinderen. U vindt hier alle bedragen

Hoeveel u kan lenen zal afhangen van uw terugbetalingscapaciteit, u kan hiervoor  een simulatie maken van uw hypothecair krediet.  

De rentevoet schommelt tussen 3 procent en 4,5 procent. De berekening van de rentevoet hangt af van verschillende factoren (aantal kinderen ten laste, inkomen, of het om een gesubsidieerde woning gaat of niet …).  

U vindt bij het Woningfonds ook een aanbod goedkopere huurwoningen, maar houd rekening met een wachttijd van minstens 4 jaar.  

ECORENO-krediet

U bent eigenaar, toekomstige eigenaar of huurder en u wilt graag uw woning in Brussel renoveren? Dan is het ECORENO-krediet er voor u! Het Woningfonds biedt een financiering tegen 0% of 1% om alle soorten werken aan uw woning in Brussel uit te voeren: traditionele renovatie, energiebesparingswerken, aanpassing van de woning om de autonomie van de bewoners te verbeteren. Afhankelijk van het dossier gaat het om een hypothecair krediet of om een consumentenkrediet.

Meer informatie 
https://fonds.brussels/nl 
info@fonds.brussels
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene