Kopen bij de overheid

Citydev.brussels

Citydev.brussels (de vroegere GOMB) brengt betaalbare nieuwbouw- of gerenoveerde woningen (meestal appartementen) op de markt voor alleenstaanden en gezinnen met een middelgroot inkomen. 

Dat doet ze aan zeer interessante prijzen. Dankzij subsidies van het Gewest ligt de verkoopprijs een pak onder de prijs die u op de privémarkt betaalt. Volgens schattingen zijn de woningen gemiddeld 25 à 30 % goedkoper dan de woningen op de privémarkt.

Voorwaarden

Kandidaat-kopers moeten aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. De belangrijkste zijn:

 • Minstens 18 jaar zijn.
 • U of uw echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner mag geen andere woning bezitten of in vruchtgebruik hebben.
 • In België onderworpen zijn aan de personenbelasting.
 • Binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels zijn hoofdverblijfplaats in het aangekochte goed vestigen en er minstens 20 jaar blijven wonen.
 • U kunt uw woning onder bepaalde voorwaarden verhuren nadat u ze minstens 60 maanden zelf bewoond hebt en daarvoor van Citydev het akkoord hebt verkregen op basis van een schriftelijk, door uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd verzoek. De raad van bestuur van Citydev beslist of uw verhuuraanvraag al dan niet aanvaard wordt.
 • U kunt uw woning onder bepaalde voorwaarden doorverkopen nadat u daarvoor een volledig dossier met gegronde redenen ingediend hebt. Citydev heeft 60 dagen de tijd om na te gaan of het dossier conform is en om te beslissen of ze hun voorkooprecht uitoefenen.
 • Het maximumgezinsinkomen mag in 2019 niet hoger liggen dan: 
  • 64.199,50 euro (0 personen ten laste)
  • 70.190,83 euro (1 persoon ten laste)
  • 73.187,18 euro (2 personen ten laste)
  • + 2.996,35 euro (per bijkomend persoon ten laste)

Het gezinsinkomen wordt bepaald op basis van de helft van het laagste inkomen en het volledig inkomen van de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner met het hoogste inkomen.

Schrijf u in op de lijst met kandidaat-kopers

Om een woning te kunnen kopen, moet u zich eerst inschrijven in het register van kandidaat-kopers. Dat duurt slechts enkele minuten en kan via de website van de citydev.brussels.

Meer informatie

www.citydev.brussels
info@citydev.be
02 422 51 11
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

© Urban Platform

Woningfonds

Het Woningfonds is vooral gekend voor zijn goedkope hypothecaire leningen maar biedt daarnaast sporadisch zelf woningen te koop aan. Dit kunnen zowel nieuwbouw- als gerenoveerde woningen zijn en dit doorheen het Brusselse Gewest.

Om een woning van het Woningfonds te kunnen kopen, moet u voldoen aan de toekenningsvoorwaarden die het hanteert voor hypothecaire leningen. Er kunnen soms bijkomende of afwijkende voorwaarden zijn, afhankelijk van project tot project.

Ook bij het Woningfonds moet u zich eerst in een register inschrijven alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een woning. 

Meer informatie

www.woningfonds.be
infoverkoop@woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene