Kosten voor kopers

Met welke kosten moet u rekening houden als u een woning koopt?

Kosten als u koopt

Buiten de aankoopprijs van een woning, komen er nog andere kosten bij.

Bij een verkoop uit de hand sluit u rechtstreeks een compromis met de verkoper. Dan komen die kosten erbij. U kunt ze zelf berekenen op de website www.notaris.be.

Bij een openbare verkoop worden deze kosten anders berekend.

Denk eraan dat ook lenen geld kost.

Registratierechten en btw

Korting registratierechten (abattement)

Als u een woning koopt in Brussel, moet u uw aankoop vastleggen bij de notaris en 12,5% registratierechten betalen. Het abattement is een vrijstelling van die registratierechten op de eerste 200.000 euro van het aankoopbedrag. Uw woning mag tot 600.000 euro kosten en u mag geen andere eigendommen hebben.

Meer info over het abattement.

Btw voor nieuwbouw

Koopt u nieuwbouw? Dat kan onder het btw-stelsel vallen. In plaats van de registratierechten betaalt u dan 21% btw. Een woning wordt als nieuw beschouwd tot 31 december van het tweede jaar na het jaar van de eerste ingebruikname of eerste inbezitneming. Een woning die voor het eerst in 2021 in gebruik is genomen is nieuw tot en met 31.12.2023.

Is de verkoper van de nieuwbouw professioneel, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar? Dan valt de verkoop onder het btw-stelsel. Is de verkoper een privépersoon? Dan kan hij kiezen om te verkopen met registratierechten of met btw.

Bij de aankoop van een nieuwe woning moet u ook op de bijbehorende grond 21%  btw betalen als deze drie voorwaarden vervuld zijn:

  • Het gebouw wordt verkocht onder het btw-stelsel.
  • Zowel de grond als het gebouw wordt door dezelfde persoon verkocht.
  • De grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Zijn die drie voorwaarden niet tegelijk vervuld, dan betaalt u btw op het gebouw en registratierechten op de waarde van de grond.

Notariskosten

Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgesteld. De totale prijs wordt in schijven opgesplitst en u betaalt een percentage per schijf. Hoe hoger de schijf, hoe lager het percentage. Sinds de hervormingen van het notariaat dit jaar (januari 2023) is het ereloon op de aankoopakte gemiddeld 10% lager, en op de kredietakte zelfs 20%. 

Omgerekend naar een concreet voorbeeld wil de hervorming zeggen dat je voor een gemiddelde woning van 232.500 euro vanaf nu slechts 3.300 euro bij de notaris zult moeten betalen in plaats van 4.400 euro. Je bespaart dus een flinke duizend euro in vergelijking met 2022 voor hetzelfde huis.

De maximale administratieve kosten van de notaris bij de aankoop-en kredietakte vanaf januari 2023 vastgelegd op 1.250 euro

U kan de aankoopkosten van uw woning berekenen op basis van regio en aankoopprijs. Dit geeft een goede indicatie van de  notariskosten.

Aktekosten

De aktekosten zijn kosten voor de onderzoeken door de notaris, bijvoorbeeld:

  • Het kadaster
  • Hypothecaire inschrijvingen
  • Eventuele belastingschulden van de verkoper
  • De kosten van zegelrechten of voor aangetekende zendingen

Aktekosten zijn afhankelijk van het dossier. De bedragen schommelen tussen de 700 en 800 euro.

Kosten bij een openbare verkoop

Bij een openbare verkoop koopt de hoogst biedende de woning. Op het ogenblik van de toewijzing is de verkoop gesloten. In de verkoopzaal wordt de akte meteen opgemaakt en ondertekend. Bij een openbare verkoop liggen de bijkomende kosten hoger. U betaalt een percentage van de aankoopprijs van de woning. In die kost zitten de registratierechten, notaris- en aktekosten.
U kunt ook korting op registratierechten  krijgen als u voldoet aan de voorwaarden.

Extra kosten

Naast deze vaste kosten kunnen er nog kosten bijkomen, zoals metingskosten. Dat is eerder uitzonderlijk. De notaris kondigt vooraf aan welke bedragen erbij komen.

Betalingstermijn

Als de aankoop definitief is, hebt u nog vijf werkdagen om de vereiste kosten te betalen. En zes weken om de aankoopprijs te betalen.

Zorg dat u vooraf weet hoeveel geld u beschikbaar hebt en hoeveel u kunt lenen. In tegenstelling tot een verkoop uit de hand is er bij een openbare verkoop geen opschortende voorwaarde, zoals het krijgen van een hypothecaire lening.

Meer informatie vindt u op notaris.be.