Leningen

Voorwaarden lening

Hoeveel kunt u per maand terugbetalen?

De gangbare regel is dat u niet meer dan een derde van uw netto maandelijks gezinsinkomen terugbetaalt. Bent u een goede spaarder of hebt u geen andere afbetalingen? Dan staat de bank soms een hoger bedrag toe. Het bedrag van de maandelijkse terugbetaling hangt ook af van de rentevoet en de looptijd.

De waarde van de woning

De waarde van de woning bepaalt ook hoeveel u kunt lenen. Ga ervan uit dat u maar een deel van de prijs van de woning kunt lenen tegen gunstige voorwaarden. Hoe meer u moet lenen, hoe hoger de rente. U kunt nooit meer lenen dan de prijs van uw woning.

De waarborgen

Als u wilt lenen voor een huis, zal de bank waarborgen vragen. De bank wil zeker zijn dat ze ooit het geld terugkrijgt. Daarvoor legt de bank een hypotheek op uw woning. Kunt u extra waarborgen geven, zoals aandelen, obligaties of kasbons? Dat kan een gunstig effect hebben op het bedrag dat u kunt lenen.

Schuldsaldoverzekering

Sluit samen met uw lening ook een schuldsaldoverzekering af. Als u of uw partner overlijdt, moeten de overblijvende partner of de erfgenamen de lening niet verder afbetalen. Bij sommige banken is een schuldsaldoverzekering een voorwaarde om geld te kunnen lenen, maar het is niet verplicht.

De verzekeringspremie hangt af van verschillende factoren: het te verzekeren kapitaal en de interestvoet van uw woonkrediet, de looptijd, uw leeftijd, de eventuele risico’s op overlijden (of u rookt of niet, gezondheidsproblemen). In bepaalde gevallen kunt u de premies gedeeltelijk aftrekken van de belastingen. Hier kunt u schuldsaldoverzekeringen vergelijken om een idee te krijgen.

Meer informatie krijgt u bij uw bank of uw notaris.

Onafhankelijk advies en banken vergelijken?

U kunt terecht bij onafhankelijke adviseurs die samen met u de verschillende formules en tarieven van verschillende banken bekijken, een financieel plan opmaken enzovoort. Hun diensten zijn gratis.

Andere interessante websites om hypothecaire leningen en schuldsaldoverzekeringen te vergelijken:

U kunt ook tarieven vergelijken. Maak daarvoor een afspraak bij verschillende banken. Op de websites van banken kunt u zelf berekeningen maken of basistarieven vinden.

Sociale lening

Een sociale lening bij het Brussels Woningfonds

Het Brussels Woningfonds kent voordelige hypothecaire kredieten toe aan gezinnen met een middelgroot of laag inkomen.   
Voorwaarden voor een hypothecaire krediet:

  • U woont in België. 

  • U bent geen eigenaar van een andere woning in België of in het buitenland. 

  • U koopt een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  • Uw gezin moet de woning volledig bewonen. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met:  

  • Het netto belastbaar gezinsinkomen (zie uw belastingaangifte) mag maximaal 27.501 euro bedragen voor een alleenstaande en € 40.161 voor een gezin met 2 inkomens en twee kinderen. U vindt hier alle bedragen

Hoeveel u kan lenen zal afhangen van u terugbetalingscapaciteit, hiervoor kan u een simulatie doen van uw hypothecair krediet.  

U leent met een vaste rentevoet tussen 3,25% en 5%. De berekening van de rentevoet hangt af van verschillende factoren (aantal kinderen ten laste, inkomen, of het om een gesubsidieerde woning gaat of niet …). 

Meer informatie
Fonds.brussels
info@fonds.brussels
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Lening bij een erkende sociale kredietvennootschap

Krijgt u geen lening bij een gewone bank? Vraag dan een lening aan bij een sociale kredietvennootschap:

Krediet voor sociale woningen (WB)
www.wb.be
wb@skynet.be
02 673 33 00
Jagersveld 4, 1170 Watermaal-Bosvoorde

HypoStart
www.hypostart.be
info@hypostart.be
02 649 99 90
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel