Sociale lening voor een woning

Sociale lening voor een woning

U kunt in Brussel een voordelige lening  voor een woning krijgen bij

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Woningfonds kent voordelige hypothecaire kredieten toe aan gezinnen met een middelgroot of laag inkomen.   

Net als bij Citydev moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze voordelen te genieten.  
Voorwaarden voor zowel woningen als hypothecaire kredieten bij het Woningfonds: 

  • U woont in België. 

  • U bent geen eigenaar van een andere woning in België of in het buitenland. 

  • U koopt een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  • Uw gezin moet de woning volledig bewonen. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met:  

  • Het netto belastbaar gezinsinkomen (zie uw belastingaangifte) mag maximaal 66.942 euro bedragen voor een alleenstaande en  95.200  euro voor een gezin met 2 inkomens en twee kinderen. U vindt hier alle bedragen

Hoeveel u kan lenen zal afhangen van u terugbetalingscapaciteit, hiervoor kan u een simulatie doen van uw hypothecair krediet.  

De rentevoet schommelt tussen 3 procent en 4,5 procent. De berekening van de rentevoet hangt af van verschillende factoren (aantal kinderen ten laste, inkomen, of het om een gesubsidieerde woning gaat of niet …). 

ECORENO-krediet 

U bent eigenaar, toekomstige eigenaar of huurder en u wilt graag uw woning in Brussel renoveren? Met het ECORENO-krediet kan u alle soorten werken uitvoeren tegen dezelfde voordelige rentevoet. Afhankelijk van het dossier gaat het om een hypothecair krediet of om een consumentenkrediet. 

Meer informatie
Fonds.brussels
info@fonds.brussels
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Lening bij een erkende sociale kredietvennootschap

Krijgt u geen lening bij een gewone bank? Vraag dan een lening aan bij een sociale kredietvennootschap:

Krediet voor sociale woningen (WB)
www.wb.be
wb@skynet.be
02 673 33 00
Jagersveld 4, 1170 Watermaal-Bosvoorde

HypoStart
www.hypostart.be
info@hypostart.be
02 649 99 90
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel