Verkopen

Als u een woning wilt verkopen hebt u verschillende verplichtingen. Uw notaris kan u hierbij helpen. Hier vindt u alvast een overzicht.

Waaraan moet u denken als u een woning te koop aan biedt?

1. Verkoopprijs bepalen

U moet kiezen of u uw woning uit de hand verkoopt of beroep doet op een vastgoedmakelaar. In het eerste geval zult u zelf de markt moeten verkennen om een realistische prijs te bepalen voor uw pand. Een makelaar kent de markt en kan u adviseren. U kunt ook een neutrale schatting laten uitvoeren door een expert. 

2. Advertentie plaatsen

U of uw vastgoedmakelaar moeten kenbaar maken dat uw woning te koop staat. U kunt een online advertentie plaatsen, een verkoop-bord aan uw woning bevestigen en een advertentie plaatsen in een weekblad. Let erop dat de advertentie alle juiste informatie bevat zoals de correcte oppervlakte en de juiste EPC-waarde. Maak duidelijke, aantrekkelijke foto's van uw woning zodat potentiële kopers een goede eerste indruk krijgen. 

3. Bezoeken inplannen

Ook hier is de eerste indruk ontzettend belangrijk. Zorg ervoor dat de woning netjes en ordelijk is zodat kopers het potentieel zien. U kunt ervoor kiezen om bezoekers te laten langskomen op momenten dat u thuis bent of u kunt alle bezoeken op één dag plannen. Zorg er wel voor dat u genoeg tijd heeft om op vragen van oprecht geïnteresseerde kopers te antwoorden.

Te koop

4. Compromis sluiten

Heeft u kopers gevonden? Dan sluit u eerst een compromis of verkoopbelofte af, deze gaat doorgaans gepaard met een voorschot van tien procent van de verkoopprijs. De compromis is bindend en als na het ondertekenen ervan een van de partijen beslist om niet met de verkoop door te gaan is hij een schadevergoeding verplicht aan de andere partij. In de praktijk worden er vaak opschortende voorwaarden bij de compromis gevoegd. Dit wilt zeggen dat de compromis kosteloos geannuleerd kan worden als er binnen een bepaalde termijn niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Vaak gaan opschortende voorwaarden over het krijgen van een lening of het herstellen van een gebrek. 

5. Administratie

Bij een verkoop is de verkoper verplicht om een aantal documenten te voorzien. U kunt deze zelf opvragen of u kan de hulp inroepen van uw notaris of makelaar:

6. Akte verlijden

Nadat uw notaris alle nodige documenten heeft verzameld en uw kopers de financiering van de aankoop rond hebben, kunt u alle partijen een datum zoeken waarop u de verkoopakte kunt verlijden. Hierna krijgt u het volledige bedrag op uw rekening gestort.

verkoop