Huurcontracten

Wilt u een appartement of een huis huren in Brussel? Dan moet u een huurcontract of een huurovereenkomst afsluiten met de eigenaar of de verhuurder van de woning. Er zijn verschillende soorten huurcontracten en wetgeving over huren. De Brusselse huurwet werd vernieuwd op 1 januari 2018.

Standaardmodellen van huurovereenkomsten

In Brussel bestaan er verschillende soorten huurcontracten. Een huurcontract moet ondertekend worden door alle partijen die in het contract staan en het moet opgemaakt worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Elk origineel van het contract moet het aantal originelen vermelden. 

 • huurovereenkomst van hoofdverblijf;
 • huurovereenkomst naar gemeen recht: de huurder vestigt zijn hoofdverblijfplaats niet in de woning;
 • huurovereenkomst voor medehuurders (hoofdverblijf);
 • huurovereenkomst voor medehuurders naar gemeen recht: de huurders vestigen hun hoofdverblijfplaats niet in de woning;
 • huurovereenkomst student (hoofdverblijf);
 • huurovereenkomst student gemeen recht: de huurder vestigt zijn hoofdverblijfplaats niet in de woning.

Download de verschillende standaardmodellen.

Toelichtende bijlage bij het huurcontract

Bij alle huurcontracten moet een toelichtende bijlage zitten. Daarin krijgen huurder en verhuurder meer uitleg over hun wederzijdse rechten en plichten. Het geeft ook een juridisch kader dat huurder en verhuurder gelijk beschermt.

Download de toelichtende bijlage op www.huisvesting.brussels.

Wie staat in voor welk soort onderhoud en voor welke herstellingen? De huurder of de verhuurder? Raadpleeg de verplichtingen voor beide partijen.

Hebt u ondanks het juridisch kader toch problemen met uw huisbaas? Lees wat u eraan kan doen.

Wilt u graag zelf opzoeken hoe de huurwet in Brussel precies in elkaar zit? Download de uitgebreide tekst van de huurwet of bekijk de informatiebrochure van het Brussels Gewest.

Wilt u een overzicht van alle informatie over de huurwet? Ga eens kijken op huisvesting.brussels, de website van de Directie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat mag de verhuurder vragen aan de kandidaat-huurder?

De verhuurder mag u dit vragen:

 • Uw identiteit en hoe hij contact met u kan opnemen
 • Het aantal personen in uw huishouden
 • Het bedrag (of een schatting) van uw financiële middelen, bijvoorbeeld een loonfiche, rekeninguittreksels, werkloosheidsuitkering, uitkeringen van de ziekteverzekering, uitkeringen voor personen met een handicap.

De verhuurder mag geen andere informatie eisen. Meer informatie over discriminatie op huisvestingmarkt.

Wat moet de verhuurder vooraf zeggen aan de kandidaat-huurder?

De verhuurder moet u deze informatie geven:

 • De beschrijving van de woning
 • De huurprijs
 • Een volledige opsomming en schatting van de gemeenschappelijke lasten en de privélasten
 • Of er individuele meters zijn voor water, gas en elektriciteit
 • Het energieprestatiecertificaat (EPB)
 • Of er een syndicus is

Plaatsbeschrijving opstellen

De huurder en de verhuurder zijn verplicht om samen een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat moet gebeuren vóór de woning bewoond is of in de eerste maand van bewoning. Zowel de verhuurder als de huurder moeten bij de plaatsbeschrijving zijn. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract gevoegd worden. 

Download hier een standaardmodel van een plaatsbeschrijving.

Maak de plaatsbeschrijving zo gedetailleerd mogelijk en neem genoeg foto’s zodat er op het einde van het huurcontract geen discussie is.

Huurder en verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken, maar ze mogen ook een expert inschakelen. De prijs voor een plaatsbeschrijving varieert naar gelang de grootte van de woning. Reken voor een studio op ongeveer 180 euro, voor een klein appartement tot 90 m² op 250 euro en voor een appartement tot 150 m² op 345 euro. De kosten van de expert worden gelijk verdeeld tussen verhuurder en huurder.


Huurcontract registreren

Het huurcontract registreren is verplicht en gratis. Het is de taak van de verhuurder om het huurcontract te registreren binnen 2 maanden nadat u het contract ondertekent. Registreren gebeurt bij het registratiebureau van het kanton waar de huurwoning ligt.

Hoe komt u te weten welk registratiebureau bevoegd is voor de huurwoning?

 • Bel het callcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën (02 572 57 57). Dat kan elke werkdag tussen 8 en 17 uur.
 • Surf naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Tik bij ‘zoekterm 1’ ‘huurcontracten’ in en klik op ‘zoeken’. Selecteer in de resultatenlijst ‘registratie huurcontracten onroerende goederen in …’. Vul het postnummer in.

Huurcontract in het Frans?

In Brussel is de eigenaar of de verhuurder vrij om te kiezen in welke taal hij het huurcontract opstelt. U kunt dus geen huurcontract in het Nederlands eisen.

Tip: Vraag of de verhuurder wil werken met de standaardmodellen voor huurcontracten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publiceert op huisvesting.brussels. Daar vindt u telkens een versie in het Frans en in het Nederlands en zo kunt u de twee versies gemakkelijk vergelijken.