Problemen met uw huisbaas?

Hebt u een defecte verwarming die maar niet hersteld raakt? Is er schimmel op de muren van uw appartement? Is uw woning niet in goede staat en neemt de verhuurder geen initiatieven om de woning te verbeteren? Of hebt u een communicatieprobleem met de verhuurder?

Problemen met uw huisbaas?

Weet u niet zeker of u in uw recht bent?

Bij alle huurcontracten moet een toelichtende bijlage zitten. Daarin krijgen huurder en verhuurder meer uitleg over hun wederzijdse rechten en plichten. Het geeft ook een juridisch kader dat huurder en verhuurder gelijk beschermt. Download de toelichtende bijlage op www.huisvesting.brussels

Wie staat in voor welk soort onderhoud en voor welke herstellingen? De huurder of de verhuurder? Raadpleeg de verplichtingen voor beide partijen.

Sinds 2 december 2021 moet in elke nieuwe huurovereenkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de referentiehuurprijs voor de desbetreffende woning worden vermeld, naast de huurprijs die de verhuurder in werkelijkheid vraagt.

Ga na waaraan uw woonst minstens moet voldoen om wettelijk in orde te zijn. De Brusselse huisvestingscode somt op wat de vereisten zijn voor een bewoonbare woning in Brussel. Denkt u dat uw appartement of huis niet voldoet aan die huisvestingsnormen? Neem contact op met de Brusselse huisvestingsinspectie en ga na of u in aanmerking komt voor de herhuisvestingstoelage.

U bent in uw recht

Neem contact op met de verhuurder. Bel, sms, mail de verhuurder. Doe dit regelmatig en op verschillende manieren als u geen reactie krijgt. Als u er zeker van wilt zijn dat de verhuurder uw bericht gekregen heeft, kunt u hem een aangetekende brief sturen.

Verzamel bewijzen. Hou uw sms’en en e-mails naar de verhuurder bij. Maak foto’s van de problemen in uw woning en verzamel als dat kan alle vormen van bewijs van schade. Hou van alle andere documenten een kopie bij. Zorg dat al het materiaal een datum heeft, zodat u een tijdslijn kunt opstellen. 

Win juridisch advies in. Neem contact op met een juridisch expert of raadpleeg zelf de huurwet. Vanaf pagina 62 staan de mogelijkheden om een conflict op te lossen: verzoening, bemiddeling, arbitrage of vredegerecht.

Wilt u meer informatie over die procedures? Stel uw vragen aan deze juridische organisaties:

Opgelet: dit is geen officieel juridisch advies, het zijn alleen maar tips.