Problemen met uw huisbaas?

Hebt u een defecte verwarming die maar niet hersteld raakt? Is er schimmel op de muren van uw appartement? Is uw woning niet in goede staat en neemt de verhuurder geen initiatieven om de woning te verbeteren? Of hebt u een communicatieprobleem met de verhuurder?

Dit is wat u eraan kunt doen

Neem contact op met de verhuurder. Bel, sms, mail de verhuurder. Doe dit regelmatig en op verschillende manieren als u geen reactie krijgt. Als u er zeker van wilt zijn dat de verhuurder uw bericht gekregen heeft, kunt u hem een aangetekende brief sturen.

Verzamel bewijzen. Hou uw sms’en en e-mails naar de verhuurder bij. Maak foto’s van de problemen in uw woning en verzamel als dat kan alle vormen van bewijs van schade. Hou van alle andere documenten een kopie bij. Zorg dat al het materiaal een datum heeft, zodat u een tijdslijn kunt opstellen.

Ga na waaraan uw woonst minstens moet voldoen om wettelijk in orde te zijn. De Brusselse huisvestingscode somt op wat de vereisten zijn voor een bewoonbare woning in Brussel. Denkt u dat uw appartement of huis niet voldoet aan die huisvestingsnormen? Neem contact op met de Brusselse huisvestingsinspectie en ga na of u in aanmerking komt voor de herhuisvestingstoelage.

Win juridisch advies in. Neem contact op met een juridisch expert of raadpleeg zelf de huurwet. Vanaf pagina 62 staan de mogelijkheden om een conflict op te lossen: verzoening, bemiddeling, arbitrage of vredegerecht.

Wilt u meer informatie over die procedures? Stel uw vragen aan deze juridische organisaties:

 • Telebalie – 02 511 50 45: elke werkdag van 12 tot 15 uur; 
  Een advocaat helpt u verder aan de telefoon.
 • Bureau voor Juridische Bijstand in 1000 Brussel;
  Elke werkdag van 9 tot 11 uur (zonder afspraak); 
  Regentschapsstraat 63 verdieping -1, 1000 Brussel.
  Juli en augustus: maandag, woensdag en vrijdag.
 • Justitiehuis, Regentschapsstraat 63, 2e verdieping;
  Elke eerste en derde donderdag van de maand van 17 tot 19 uur.
 • Bureau voor Juridische Bijstand in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
  Overzicht adressenlijst
 • De Wetswinkel
 • De Huurdersbond
 • Een notaris
 • Een advocaat

Opgelet: dit is geen officieel juridisch advies, het zijn alleen maar tips.